סולמות

מכון להוראה מתקנת

2016

שלום מורה מוערץ, לקריאה כבר שנים ברחבי השומרון. כשהחליט לפרוץ את גבולות הכיתה הפורמלית שמחנו למתג את המכון שהקים.