THE CITY

יזמות נדל"ן בירושלים

2017

ירושלים תמיד עושה לנו טוב על הלב. הרחובות, הבתים, הריחות, האנשים. חיים בן הראש איש ירושלים החליט שאת חייו הוא מקדיש לבנייה ופיתוח העיר, וגם הלוגו יפה כמו העיר הזאת.