שיחוסן

חמדת הדרום

2020

הדפסת והפקת קלפי דיאלוג על חוזקות אישיות ובין אישיות
משחק טיפולי לתקופת הקורונה