שבעה דורות בירושלים

ספר ביוגרפיה משפחתית

2019

בעבודה אינטנסיבית ומשותפת עם משפחת גבירצמן הגשמנו להם חלום, עיצבנו והפקנו את ספרה
של ראש המשפחה המגוללת על פני 270 עמודים את קורות משפחתה