משפחה מדברת

משחק קופסא

2017

משחק קופסא המעודד שיח משפחתי, אותו עיצבנו והפקנו ליואל פרנקנבורג ממרכז שלבים.