חוברות הדרכה

עמותת מעגלים

2017

עיצוב ואפיון מחדש של כל חוברות ההדרכה של העמותת מעגלים לקראת השנה החדשה. 16 חוברות, מעל 350 שעות עיצוב, הפקה והדפסה של 700 חוברות, ועיצוב של מעל 2000 עמודים!