בריחנוכה

משחק בריחה וחידות לחג חנוכה "בצופן מפתיע"

2020

גם הפעם חובב יחיאלי פנה אלינו לעצב את חדר הבריחה
המטריף לחג החנוכה שהודפס הופק ונישלח לאלפי בתים בישראל