ביקורונה

מטיילים בגוש עציון גם בקורונה

2020

כמדי שנה גם השנה נאומבורג ודרורי
הכינו את הכניסה לכיתה א’ של מועצת גוש עציון
השנה הבאנו משחק בעקבות גוש עציון