בורשור מתחם הלולים

חוברת תדמית למרכז העסקים החדשני בכפר עציון.

2019